جستجوگر شماره تلفن، دورنگار و رایانامه اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان

تلفنهای ضروری سمنان

ردیف عنوان شماره
1 آتش نشانی 125
2 آژانس درب دانشگاه 31532444
3 آژانس بهارستان 33457000
4 آژانس همشهری 33444666
5 مرکز فوریت های دانشگاه 31536000
6 اورژانش 115
7 مرکز بهداشت دانشگاه ( روزها و ساعت های اداری) 023-31532494-31532200
8 انتظامات (شبانه روزی) 02331536000
طراحی و تولید: مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
Copyright @ © 2022 Semnan University   118.semnan.ac.ir - All rights reserved