جستجوگر شماره تلفن، دورنگار و رایانامه اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان

کد شهر سمنان 023 می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید. جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.
توجه داشته باشید که ساعات کاری دانشگاه از ساعت 07:30 الی 14:30 می باشد.

با توجه به اینکه شما از خارج دانشگاه به سامانه متصل شده اید امکان نمایش تصاویر و نام اشخاص وجود ندارد.
گروه آموزش های آزاد
جستجوی پیشرفته
پست سازمانی واحد سازمانی زیر واحد داخلی مستقیم فکس رایانامه نشانی توضیحات گزارش اشتباه
طراحی و تولید: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان
Copyright @ © 2021 Semnan University   118.semnan.ac.ir - All rights reserved