کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

علیرضا لطفی انجام امور کارگزینی (اعضای هیات علمی) معاونت اداری و مالی کارگزینی 3843-5022 31533843-31535022 - - alireza_lotfi@semnan.ac.ir - - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
یاسمن گنجی نیا کارشناس امور فرهنگی و انجمن های علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3157 31533157 - - ganjiniya@staff.semnan.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمد ابراهیمی کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوری کتابخانه مرکزی 5135 31535135 - - - - - پردیس 1-کتابخانه مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه آقایی کارشناس امور پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور پذیرش و ثبت نام 3034 31533034 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


محمدکاظم شربتدار معاون اداری و مالی معاونت اداری و مالی معاون اداری و مالی 3888 31533888 33654070 33654080 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی منشی زادگان انبار مرکزی معاونت اداری و مالی امور عمومی -5081-3440-3441 31533440-31533441-31535081 - - - - - پردیس 1 - انبار مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سیده کلثوم معصومی کارشناس اداره امور خوابگاه ها معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3154 31533154 33654148 33654074 - معاونت فرهنگی و اجتماعی - پردیس 1 - معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد رزاقی کارشناس نرم افزار معاونت پژوهشی و فناوری گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 3907-5001 31533907-31535001 - - razzaghi{at}semnan.ac.ir - کارشناس نرم افزار | برنامه نویس پردیس 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
امیرحسین مولایی کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 5003 31535003 - - support2@ semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا دیهیم فر کارشناس فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و فناوری فناوری اطلاعات 3832-5002 31533832-31535002 - - hr.deihimfar @ semnan.ac.ir - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رستم شامحمدی معاون فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی 3154 33654148 33654317 33654074 - - - پردیس 1 -معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

سید عبدالرزاق میرعماد خادم مسجد امام علی (ع) معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3273 31513273 - - - - - پردیس 1- مسجد امام علی (ع)
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

معصومه حبیبی آبدارخانه - خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی 3159 31533159 - - - - - پردیس 1 معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

حسین صدر کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 3904 31533904 - - - - - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- - انجام امور حضور و غیاب معاونت اداری و مالی کارگزینی 3842 31533842 - - - - - سازمان مرکزی
[2 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .