کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > دفتر استعدادهای درخشان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سامان بابائی کفاکی مدیر دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر استعدادهای درخشان 2061 33382061 33654328 33654328 talent@semnan.ac.ir - - پردیس1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آیدا بهار کارشناس امور استعدادهای درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر استعدادهای درخشان 2060 31532060 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .