کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > دفتر استعدادهای درخشان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سامان بابائی کفاکی مدیر دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر استعدادهای درخشان 3061 33383061 33654328 33654328 talent@semnan.ac.ir - - پردیس1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه بهار کارشناس امور استعدادهای درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر استعدادهای درخشان 3060 31533060 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .