کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي > مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کامران اخلاقی امور پذیرش و ثبت نام و آزمون جامع معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی 2059 31532059 - - - - - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدرضا اقوامی کارشناس مسئول امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور دانش آموختگان 2048 31532048 - - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کیمیا پیوندی کارشناس آموزش های مجازی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2046 31532046 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه دربانی کارشناس مقطع تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور ثبت نمرات و انتخاب واحد مقطع تحصیلات تکمیلی 2056 31532056 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
نوید شکرویان کارشناس کمیسیون و شورا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2057 31532057 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام صمدی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 2053 31532053 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح ا.. عظمت پناه کارشناس انتخاب واحد و ثبت نمرات مقطع کارشناسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امور انتخاب واحد و ثبت نمرات مقطع کارشناسی 2072 31532072 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه گرامی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2049 31532049 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2055 31532055 33654327 33654329 - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پرویز ملک زاده مدیر تحصیلات تکمیلی - دبیر شورای دانشگاه- عضو کمیته اجرایی جذب دانشجویان غیر ایرانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 2053 31532053 33654327 33654329 pmalekzadeh@semnan.ac.ir - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
پروین مولایی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 2055 31532055 33654327 33654329 - - - پردیس 1 -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
الهام مولایی انجام امور بایگانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی 2051 31532051 - - - - - پردیس 1-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید رضا نوعی کارشناس پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2058 31532058 - - - - - پردیس 1 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فرزین یغمایی مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر امور آموزشی 2077 31532077 33654326 - - - - پردیس 1- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .