کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > بنياد خيرين دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس آلبویه مدیر عامل بنیاد خیرین ریاست دانشگاه بنیاد خیرین 33 33323088 - - - - - میدان سعدی - بلوار مولوی - دانشکده گردشگری
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .